2022-12-06

proimages/news/2022taipeibuildingshow/FB-位置宣傳圖-new-01.png

 

台北建材展是台灣最大規模的建材展,每年12月第二週在南港展覽館舉行,總攤位數超過2,200個。

  產品分區:依照產品用途分專區,方便觀眾參觀選購。

  建築論壇:邀請相關產、官、學、研代表,是國內近年來最重要的建築盛事。

  國家專館: 2019年來自20個國家地區的參展商

                  2020年來自19個國家地區的參展商

                  2021年來自18個國家地區的參展商,美國、日本以專館形式展出。

  國外買主: 2019年有近1,000名海外買主前來參觀採購。

                   2020年有 67 名海外買主前來參觀採購。

                   2021年有 205 名海外買主前來參觀採購。